N3452 - R0702 รายงานการลาของข้าราชการ ประจำเดือน

วันที่รับแจ้ง: 
07/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -ขึ้นวันสายซ้ำ ทำให้จำนวนรวมของวันสาย เบิ้ลไปด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นแนะนำให้กรมฯ ปลดล็อค แล้วยืนยันข้อมูลใหม่ (ที่รายงานแสดงซ้ำ เพราะว่าข้อมูลในประวัติการลามีซ้ำกัน ซึ่งเกิดจากหน้างานยืนยันข้อมูล)

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
07/01/2021