N3449 - P0115 ประวัติการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

วันที่รับแจ้ง: 
05/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   เมนู ข้อมูลบุคคล ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล พบว่าหน้าเเสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ไม่เปลี่ยนตามประวัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

 ให้ให้ติกช่อง "ให้ใช้รายการนี้เป็นชื่อ-นามสกุลปัจจุบัน" ระบบจึงจะนำชื่อ-สกุลดังกล่าว มาเเสดง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ  

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/01/2021