N3448 - P0119 สอบถามข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
05/01/2021
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -เมนูข้อมูลบุคคล ระบุอายุราชการจะเป็นอายุรวม .ในการรวมต้องรวมที่มีการโอนมาด้วยหรือไม่ หากใช่ ต้องการอายุราชการที่อยู่แค่การทำงาน
ที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะสามารถเรียกรายงานออกมาได้จากเมนูไหน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) อายุราชการจะผูกติดกับตัวบุคคล เป็นวันที่เข้ารับราชการ ที่บันจุครั้งเเรก เมื่อมีการรับโอน วันที่ดังกล่าวจะติดมาด้วยและไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อนับอายุราชการจะนับจากวันที่เข้ารับราชการ จนถึงปัจจุบัน
2) รายงานที่นับอายุราชการ ทีทำงานเฉพาะที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ยังไม่มีรายงานนี้ครับ เนื่องจากระบบจะนับอายุราชการตามข้อ 1 

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
06/01/2021