N3442 - R0400 ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

วันที่รับแจ้ง: 
29/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  ต้องการให้รายงานเเสดงข้อมูลของบุคคลที่เลขที่คำสั่งของประวัติเงินเเละประวัติการดำรงตำแหน่งตรงกัน ปัจจุบันหากเลขที่คำสั่งของประวัติเงินเเละประวัติการดำรงตำแหน่งตรงกันระบบจะไม่เเสดงข้อมูลนั้น

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

ปรับปรุงโปรแกรมและส่ง patch ให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
29/12/2020
ไฟล์ปรับปรุง: