N3439 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
28/12/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -การบันทึกประวัติการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ควรบันทึกที่เมนูไหนหรือ ควรกำหนดเป็นความเคลื่อนไหว แบบใด

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นแนะนำให้ เมนู P0101 เลือกที่ > ข้อมูลทั่วไป > ให้ ติ๊กที่ช่อง HiPPS

ขอบคุณค่ะ 
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
28/12/2020