N3328 - P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

วันที่รับแจ้ง: 
22/09/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -การต่อสัญญาพนักงานราชการ พร้อมกันครั้งละหลายๆคน สามารถทำได้หรือไม่ ทำที่เมนูไหน

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

  -เบื้องต้นแนะนำให้นำเข้าที่เมนู P0203 บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/09/2020