N3233 - C0704 โปรแกรมปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล

วันที่รับแจ้ง: 
14/07/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.45
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ได้ทำการกดปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่ C0704 ครบทุกปุ่มแล้วต่ยังมีบางคอลัมน์ที่ไม่พบ ต้องดำเนินการอย่างไร

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

 -การตรวจสอบฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อทางกรมฯ ส่งข้อมูลให้สำนักงาน ก.พ. แล้วทางสำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการ
ให้อีกครั้ง

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/07/2020