N3183 - P0601 การลา

วันที่รับแจ้ง: 
18/06/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.44
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู P0601 การลา.เจ้าหน้าที่ยื่นในส่วนของการลา แต่มีไฟล์ขึ้นแสดงทุกรายการ 
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   แนะนำให้ Admin เข้าไปตั้งค่าที่ เมนู C06 กำหนดค่าโปรแกรม  > ไปที่การจัดเก็บไฟล์แนบ:ให้เลือกเป็น รายข้อมูล จากนั้นให้กดปุ่มแก้ไข  

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/06/2020