N3126 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
15/05/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

  -หลังจากเพิ่มข้อมูลไปช่วยราชการ เมนู P0101 สำหรับคนที่ไปช่วยราชการไม่แสดงข้อมูล ว่าช่วยราชการที่ไหน
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

รักษาราชการแทนแนะนำให้ทำที่เมนู ® ข้อมูลบุคคล > P15 รักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/ช่วยราชการ > P1503 บัญชีแนบท้ายคำสั่งช่วยราชการ 
เมื่อทำแฟ้มคำสั่งเเล้วข้อมูลรักษาราชการแทนจะเเสดงข้อมูที่ข้อมูลบุคคล

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
22/05/2020