N3073 - P0605 บันทึกคำร้องไม่ได้ลงเวลา

วันที่รับแจ้ง: 
01/04/2020
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.40
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

    -หลังจากอัพ Patch และทำการเพิ่มสิทธิ์ต่างๆ เมนู P0605 ข้อมูลสังกัดแสดงไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่หลายท่านด้วยกัน รบกวนตรวจสอบให้ด้วย

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

เบื้องต้นแนะนำให้กรมกำหนด ระดับหน่วยงานกลุ่ม เป็นกฎหมายและมอบหมาย แล้วให้ทดสอบเข้าระบบอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
02/04/2020