N2915 - R0707 รายงานการลา สาย ขาดราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
02/12/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.37
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมื่อสั่งรายงาน  R0707 แล้ว รายงาน ส่วนราชการ ไม่ตรงกับ เงื่อนไขที่สั่งพิมพ์รายงาน ซึ่งตอนสั่งพิมพ์รายงาน เลือกเป็นทั้ง ส่วนราชการ
แต่รายงาน ออกมาเป็น สำนักงานกองทุนยุติธรรม และยังไม่ปรากฏรายละเอียดข้อมูล โดยปัญหานี้ยังปรากฏที่ เมนูย่อยอื่นๆ ด้วยครับ รบกวน
ตรวจสอบให้ด้วยครับ 

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

รายงานดังกล่าวหากไม่ได้ใช้ระบบลงเวลา จะไม่สามารถออกรายงานได้

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
03/12/2019