N2819 - A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

วันที่รับแจ้ง: 
07/10/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.34
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เมนู A03 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ของพนักงานราชการ เมื่อ ทำการค้นหา รอบที่ 1/2562 แล้ว คะแนน ไม่ตรง กับ ที่บันทึกไว้
จากนั้น พอ จะทำการแก้ไข คะแนน ให้ถูกต้อง ก็ไม่สามารถทำได้

 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

1) โทรสอบถามทางกรม กรมเเจ้งว่ามีการนำ้เข้าฐานข้อมูลใหม่ทำให้คะเเนนไม่ตรงตามที่บันทึกไว้
2) การเเก้ไขคะเเนน ต้องทำการเลือดกรม กดปุ่มค้นหา ระบบจะเปปิดช่องคะเเนนให้แก้ไขได้

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

 

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
08/10/2019