N2630 - หน้าระบบ DPIS ขึ้นแสดงเป็นเครื่องหมาย????

วันที่รับแจ้ง: 
24/06/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -เปิดใช้ระบบ DPIS เข้าสู่ระบบหน้าแรก ในส่วนของเมนูหน้าจอแสดงเป็นเครื่องหมาย ?????  ยกเว้นชื่อเมนู รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

   -เบื้องต้นทางกรมฯ แจ้งว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ เมื่อเปิดใช้โปรแกรมและเข้าหน้าระบบ DPIS

ขอบคุณค่ะ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
24/06/2019