N2603 - P0101 ข้อมูลบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
07/06/2019
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   -ลูกจ้างประจำ ต้องการเอกสารสลิปเงินเดือน  เดือนพฤษภาคม 2562 ต้องเข้าเมนูไหนได้ครับ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-เบื้องต้นเข้าแถบ สลิปเงินเดือน แล้วกดปุ่มออกรายงาน
หากไม่พบข้อมูลสลิปเงินเดิอน แนะนำให้เเจ้งเจ้าหน้าที่ ให้นำเข้าสลิปเงินเดือนที่เมนู  P1114 นำเข้าข้อมูลสลิปเงินเดือน เมื่อนำเข้าเเล้วให้เข้า แถบสลิปเงินเดือน แล้วกดปุ่มออกรายงานอีกครั้ง

ขอบคุณครับ..
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
10/06/2019