P0311 การจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ สำหรับฐานข้อมูลที่มีมากกว่า 1 กรม

วันที่รับแจ้ง: 
07/08/2014
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.28
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

P0311 การจัดคนลงตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ สำหรับฐานข้อมูลที่มีมากกว่า 1 กรม ไม่สามารถยืนยันคำสั่งได้ หากมีเลขที่ตำแหน่งที่ซ้ำกันระหว่าง 2 ส่วนราชการ ภายใต้ oracle user เดียวกัน (สำนักงานปลัดกระทรวง และ สำนักงานรัฐมนตรี)

สถานะการดำเนินการ: 
วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
14/08/2014
ไฟล์ปรับปรุง: