N1992- P1106 รับโอน ข้อมูลรายบุคคล

วันที่รับแจ้ง: 
18/06/2018
เวอร์ชั่น: 
5.2.1.18
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

   - ทำการรับโอนข้อมูลรายบุคคล import สำเร็จ แต่ค้นหาข้อมูลไม่เจอ

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

-เบื้องต้นโทรเเจ้งกรม ให้นำไฟล์ import ไปวางตาม path default ของโปรแกรม

ขอบคุณครับ
ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
18/06/2018