N1857 - สอบถามเกี่ยวกับการอัพเดท Patch Dpis เวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันที่รับแจ้ง: 
04/04/2018
เวอร์ชั่น: 
5.0.0.9
ปัญหา/ข้อสงสัย/คำแนะนำ: 

รบกวนขอไฟล์อัพเดทโปรแกรม DPIS จากเวอร์ชัน 5.0.0.9 เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน หรือ เวอร์ชัน 5.2.1.15 ด้วยครับ
 

สถานะการดำเนินการ: 
รายละเอียดการดำเนินการ: 

 สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดท DPIS เวอร์ชั่นปัจจุบัน  5.2.1.18 ได้ วันที่ 4-04-2018 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

 

ขอบคุณค่ะ

พรรทิวา เฮ้าแสง

ทีมพัฒนาระบบฯ

วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ: 
04/04/2018